SETKÁNÍ DĚTÍ ČASOPISU DUHA A PMD

22.8.2020, Putim, Autor: Jiřina Panušková

Setkání dětí časopisu Duha a Papežských misijních děl se uskutečnilo jako každý rok v Putimi. Pozvání na mši sv. přijal otec biskup Pavel Posád a také ředitel rádia Proglas páter Martin Holík. Biskup Pavel sklidil potlesk, poté co v závěru mše páter Cyril Havel avizoval, že by na příště chtěl pozvat papežského nuncia, neboť řekl, že této věci bude rád nápomocen. Na farní zahradě se k obědu podávalo darované prase a pro děti byly nachystané různé aktivity.

Text: Jiřina Panušková