Roráty ve Strakonicích

7. prosince 2018, Strakonice, kostel sv. Markéty, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra