Římovská pašijová cesta

Květná neděle, Autor: šár