Půlnoční mše svatá ke cti svatých Cyrila a Metoděje

4. července 2019, Velehrad, Autor: Člověk a víra

Půlnoční mše svatou se svátostným požehnáním celebroval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, další biskupové a kněží.