PRVNÍ ROZSVÍCENÍ VĚŽE A VĚŽNÍCH HODIN NA KOSTELE SV. VOJTĚCHA V Č. BUDĚJOVICÍCH

28.9. 2021, kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice - Čtyři Dvory, Autor: Tomáš Reitinger

Kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech prochází od května 2021 celkovou opravou. Nyní byla dokončena její zřejmě nejviditelnější (a nejslyšitelnější) část: v uplynulých dnech byly instalovány věžní hodiny podle původního návrhu architekta Jaroslava Čermáka (věž totiž byla 82 let bez hodin). Na věž bylo také namontováno zcela nové osvětlení kříže na vrcholu zvonice, vnitřní osvětlení zvonice i osvětlení samotných věžních hodin. Osvětlení věže a věžních hodin se poprvé rozzářilo na svátek sv. Václava, 28. září 2021 v 19:00. Kostel sv. Vojtěcha se tak stal výraznou dominantou českobudějovické čtvrti Čtyři Dvory a v noci přitahuje zraky lidí na vzdálenost několika kilometrů. Slavnostnímu okamžiku předcházela bohoslužba, které předsedal generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl. Krátké projevy při této příležitosti pronesli hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, náměstek primátora města České Budějovice Viktor Vojtko, generální vikář Mons. David Henzl a duchovní správce farnosti P. Josef Mendel. Na videu můžete sledovat zvonění věžních hodin následované prvním rozsvícením nově instalovaného osvětlení – podívejte se na odkaz ZDE.