Přenesení titulu farní kostel na sv. Markétu ve Strakonicích

15. července 2018, Strakonice, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra