PRACHATICE: Znovuotevření kaple sv. Filipa Neri

10.9.2022, kaple sv. Filipa Neri nad Prachaticemi, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Veselý světec v pošumavských hvozdech

Vysoko v bukových lesích nad Prachaticemi, na konci křížové cesty jen kousek pod vrchem Libín stojí kaple svatého Filipa Neri, nazývaná Prachatičáky „Patriarcha“. Původní kaple – dřevěná – zde stála už v roce 1669 a současná zděná byla postavena zhruba v polovině 19. století na místě, kde byl nalezen obraz sv. Filipa Neri. V první dekádě našeho století kapli její majitel – město Prachatice – za 1,7 mil. Kč zrekonstruoval a poutníci, turisté i náhodní kolemjdoucí se mohli radovat z jejího pohledného exteriéru. Interiér však zůstával prázdný a syrový. Prachatická farnost v ní slavívala poutní mši svatou, a když se stal prachatickým farářem v roce 2017 P. Petr Plášil, zmínil se panu starostovi Ing. Martinu Malému, že by si zasloužila důstojný interiér. Pan starosta tehdy slíbil, že se o to postará.

A své slovo dodržel. Město do kaple zainvestovalo dalších 1,6 mil. Kč a v sobotu 10. září 2022 byla kaple slavnostně znovuotevřena a příchozí žasli nad její proměnou. Tam, kde byly dříve jen holé zdi, se nyní skvěje překrásná výmalba a krásně zrekonstruovaný oltář. Oltářní obraz představuje svatého Filipa Neri obklopeného anděly s Duchem svatým nad hlavou a strop nad presbytářem jej zachycuje v modlitbě k Nejsvětější Panně Marii s prachatickým kostelem sv. Jakuba za zády. Tento veselý svatý, jak je všeobecně nazýván, se jistě raduje z výsledného díla k jeho cti a slávě!

Pan starosta Ing. Martin Malý zahájil slavnost projevem, v němž shrnul historii kaple, tajemství s ní spojená, úsilí města Prachatice o její zvelebení a poděkoval všem, kteří se na této její obnově podíleli. Řekl také, že bude do kaple navrácen původní zvon, který kdosi odcizil a nyní je uložen u jedné prachatické rodiny. Pan Jan Šrámek hovořil o tom, jak se v mládí spolu s dalšími snažili o sanaci kaple, aby zabránili jejímu úplnému zničení. A pan farář P. Petr Plášil sloužil ve znovuotevřené kapli mši svatou obětovanou za všechny, kteří se kdy na péči o ni podíleli. Slavnost byla zakončena přátelským setkáním u poutních koláčků.

Kaple bude podle slov pana starosty v letních měsících otevřená a zajištěná pouze mříží, aby do ní mohli lidé kdykoli nahlédnout. Svatý Filipe Neri, přimlouvej se za nás!

Text: Stanislava Vitoňová