Poutní mše svatá v Česticích

16. září 2019, Čestice, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra
Venkovní poutní mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže celebroval otec biskup Pavel Posád.