Poutní mše svatá, Čimelice

11. červen 2017; Benefiční koncert a mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice, Autor: Petr Synek / Člověk a víra