Pouť ke sv. Vojtěchu ve Lštění 2024

28.4.2024, kostel sv. Vojtěcha, Lštění, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Vesnička Lštění na prachaticku se 28. dubna při pouti ke svatému Vojtěchu opět proměnila v rušné místo plné poutníků, cyklistů a pouťových atrakcí. Administrátor farnosti R. D. Šimon Stančík připomněl při poutní mši svaté svého zemřelého předchůdce R. D. Jana Janouška, který sloužil ve Lštění přes dvacet let. Kázání přednesl Vojtěch Razima, jáhen z Prachatic. Podrobný článek najdete v sekci „Aktuality a novinky“ na tomto webu.

Foto: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra