Poluška u Věžovaté Pláně: svěcení kaple sv. Huberta

7.5.2022, Poluška u Věžovaté Pláně, Autor: Bára Zifčáková

Myslivecký spolek z Věžovaté Pláně pod vedením předsedy Jana Kozla se rozhodl vystavět v osadě Poluška malou kapli zasvěcenou patronu myslivců, lovců a střelců – svatému Hubertovi. Svatý Hubert je také patronem řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů. Je vzýván při pokousání psem, uštknutí a strachu před vodou. Jeho atributy jsou: biskup, jelen, kniha, kříž, lovec, roh a šípy. O první májové sobotě dne 7. května 2022 v 15:00 hodin se uskutečnilo slavnostní svěcení nové kaple. Kapli posvětil Prel. Mgr. Václav Pícha JC. D., prelát českokrumlovský. Přes nepřízeň počasí přihlíželo obřadu mnoho lidí.