Pohřeb Mons. Jiřího Padoura, OFMCap.

Autor: Člověk a víra