Otevření čítárny Mons. prof. Dr. Karla Skalického, Th.D. v piaristickém klášteře v Českých Budějovicích 18.5.2015

Fotografie zachycuje Mons. prof. Dr. Karla Skalického, Th.D. v nově otevřené čítárně v piaristickém klášteře v Českých Budějovicích, která nese jeho jméno.