Novoroční pouť v Chrobolech

1.1.2022, Chroboly, Autor: archiv Petra Jana Juhaňáka

VE ZNAMENÍ VDĚČNOSTI, NĚHY A KRÁSY

Přesně na Nový rok – 1. ledna 2022 – se zcela zaplnil chrobolský kostel Narození Panny Marie, kam se na vůbec 1. pouť v novém roce vydalo mnoho poutníků z celého prachatického vikariátu. Od půl druhé odpoledne probíhala slavnostní mše svatá, kterou celebroval polský misionář a v současné době také velešínský farář P. Rafal Kaca.

V překrásně vyzdobeném kostele zněly nádherné tóny koled v podání prachaticko–strunkovického chrámového sboru a samozřejmě i velice inspirující slova otce Rafaela. V jeho vánoční a něžné promluvě zaznělo, jak úžasně se nám všem Bůh dal (a dává) do rukou, zcela zadarmo pro každého člověka: „Když Bůh žehná, zcela vydává sám sebe. Své tělo i krev, svého svatého Ducha, svou Matku, celý svůj život. Zcela zadarmo a pro všechny.“ Jeho slova se stala balzámem a nadějí pro mnohé zúčastněné.

Na závěr tohoto radostného setkání byli všichni poutníci před kostelem obdarováni malinkým dárečkem od místních věřících a s úsměvy se vraceli do svých domovů.

Text: Petr Jan Juhaňák