Nově jmenovaní kanovníci katedrální kapituly sv. Mikuláše

Katedrála sv. Mikuláše, Autor: šár

Při slavnostní liturgií nešpor v den slavnosti sv. Mikuláše, byli instalováni nově jmenovaní kanovníci katedrální kapituly sv. Mikuláše – světící biskup Mons. Pavel Posád, generální vikář P. Adolf Pintíř a děkan katedrály P. ThDr. Zdeněk Mareš.