Mše svatá a žehnání praporu 91. českobudějovického pěšího pluku

21. října 2019, České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše, Autor: Karel Lojka

Mši svatou ke cti blahoslaveného Karla I. celebroval a prapor 91. českobudějovického pěšího pluku požehnal děkan katedrální kapituly Zdeněk Mareš.