Křest dospělých v klášterním kostele ČB

15.5.2024, kostel Obětování Panny Marie, Č. Budějovice, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Ve středu 15. května 2024 přijalo v Českých Budějovicích při mši svaté v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí křest 8 dospělých. Mši svatou sloužil P. Vojtěch Blažek a koncelebrovali P. Jozef Gumenický a P. Pavel Kasal. Noví křesťané při této mši přistoupili i k 1. svatému přijímání a následně v neděli 19. května přijali v katedrále sv. Mikuláše od biskupa Vlastimila Kročila svátost biřmování.

Foto a text: Marie Košinová / Člověk a víra