Jáhenské svěcení Tomáše Machuly a Josefa Mrvíka

16.7.2022, katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice, Autor: Petr Samec a Robert Huneš

V sobotu 15. 7. 2022 vysvětil českobudějovický biskup Vlastimil Kročil v katedrále sv. Mikuláše dva nové jáhny. Tomáše Machulu, který působí v Č. Budějovicích jako profesor Teologické fakulty JU. Byl také děkanem této fakulty a rektorem celé univerzity. Druhým čerstvě vysvěceným jáhnem je Josef Mrvík z Vodňan.

Vodňanská farnost za poslední roky dala církvi několik řeholních sester a tři duchovní. Kromě nového jáhna to v minulých letech byli i dva kněží: Jan Rothschedl, aktuálně působící v Č. Krumlově a osmi okolních farnostech, a Tomasz Krzysztof Piechnik, t. č. farní vikář v Táboře, Chýnově, Malšicích a Plané nad Lužnicí.

Ať novým jáhnům v jejich službě Pán žehná!

Text: Robert Huneš