HODKOV: Poutní bohoslužba se svěcením zvonu

8.10.2023, Hodkov u Jistebnice, Autor: Anežka Kupková / Člověk a víra

Malá vesnička Hodkov s necelou dvacítkou obyvatel se v neděli 8. října 2023 stala místem velké slavnosti pro celé okolí. Slovy otce biskupa Pavla Posáda to byl „velmi bohatý den“, pan biskup dokonce použil slovo trojboj (vypůjčil si ho ze slovníčku bohoslovců) – poutní bohoslužba k Panně Marii Růžencové, svěcení nového zvonu do kaple a udělení akolytátu.

V malém velkém Hodkově, jak to poeticky vyjádřil pan biskup, byla kaplička Panny Marie Růžencové postavena za rok a jeden měsíc, vysvěcena v roce 2002 a stala se centrem schönstattské spirituality. Nový zvon do této kaple, který při poutní bohoslužbě otec biskup požehnal, představil mistr zvonař Michal Votruba a popřál, aby zvon zvonil jen v dobrých dobách. Na nově posvěcený zvon „Panna Maria, matka dobré rady“ pak na znamení radosti poklepali otec biskup, P. Pavel Němec, jistebnický starosta Jiří Popelka a Filip Souček za hodkovské, kteří se o stavbu kaple, její provoz i pořízení nového zvonu nejvíc zasloužili.

Při slavnostní bohoslužbě také přijal hodkovský rodák Pavel Vach pověření ke službě akolyty. Na závěr poděkoval P. Pavel Němec především místním – hodkovským farníkům a občanům a všem dobrodincům a dárcům i z okolí, mistru zvonařovi a celému jeho týmu, technickým pracovníkům, Městu Jistebnice a Jihočeskému kraji. Požehnání na konci mše svaté bylo zároveň výzvou pro všechny zúčastněné: „Ať všechny, které bude hlas zvonu svolávat do Božího domu, naučí Bůh naslouchat svému slovu a podle něho žít!“

Počasí té neděle bylo dost nevlídné. Proto si všichni účastníci bohoslužby rádi dali něco teplého na zahřátí. Společně pak všichni čekali na zavěšení zvonu a jeho první zvonění. Společně s otcem biskupem se na závěr pomodlili Anděl Páně. A právě v tuto chvíli se naplňoval text žehnací modlitby zvonu: „Dej, ať všichni věřící, až uslyší jeho hlas, pozvednou svá srdce k Tobě.“

Slavnostní oběd v kulturním domě v Jistebnici pak završil krásný, požehnaný den. K příjemné rodinné atmosféře přispěly také vystavené velkoformátové fotografie členů spolku Člověk a víra z cyklu Momentky naší rodiny, které nám zapůjčil Spolek Most z Českých Budějovic.

Text: Marie Šittová