Diecézní pouť České Budějovice

9.10.2021, České Budějovice - centrum města, Autor: Petr Samec

V sobotu 9. října 2021 se po více než ročním COVIDOVÉM odkladu v Českých Budějovicích konala diecézní pouť. Následující fotografie ukazují její bohatý program: přivítání poutníků Otcem biskupem Pavlem v katedrále sv. Mikuláše – divadelní představení „Mučedník z Nepomuku“v podání Dětského divadelního souboru Johánek a žáků 5. C ZŠ Nepomuk – neliturgický průvod s procesní sochou sv. Jana Nepomuckého od katedrály do klášterního kostela Obětování Panny Marie – pontifikální mše svatá – bohoslužba slova pro děti – přednáška „Počátky křesťanství v Čechách“ prof. M. Weise – komentované prohlídky nově zrekonstruované biskupské rezidence – program pro děti – prohlídky nově opraveného areálu Dominikánského kláštera – závěrečné požehnání.