Dětská diecézní pouť v Pelhřimově

Pelhřimov

V sobotu 4.října se v Pelhřimově uskutečnila dětská diecézní pouť na téma „Jakou barvu má tvé povolání?”