CHROBOLY: Hlavní mariánská pouť

3. 9. - 4.9. 2022, Chroboly, Autor: Iva Hoidekrová

První zářijový víkend byl v Chrobolech jako již tradičně ve znamení krásných květů, hudby, tance, dobrého jídla a pití, ale především krásných setkání a modliteb. Nejdůležitějším bodem poutního programu byla samozřejmě slavnostní mše svatá v kostele Narození Panny Marie. Již v předvečer slavnosti se kostel zcela zaplnil při koncertu duchovní hudby v podání mužského vokálního oktetu Gentlemen Singers. V neděli kostel zaplnili místní farníci i poutníci z celých jižních Čech. Nádhernou liturgii poutní mše svaté doplnil zpěv prachatického chrámového sboru pod vedením Veroniky Králíkové. Mši svatou celebroval prachatický vikář otec Petr Plášil. Mše svatá byla zakončena poutním požehnáním s monstrancí a Nejsvětější svátostí všem přítomným a celé obci Chroboly. Po bohoslužbě se mohli všichni občerstvit dobrotami, které připravily místní a prachatické ženy. Kolem kostela byl připraven bohatý program se starobylými šumavskými řemesly i program pro děti. Všichni si také mohli zazpívat či zatančit s nejstarší jihočeskou dechovou kapelou Babouci. K tomu všemu se podávala vynikající káva, pivo, grilované klobásy, selátko či jehně.