Česká kolej Nepomucenum na audienci u papeže

10.11.2022, Apoštolský palác, Vatikán, Autor: Vatican Media

Ve čtvrtek 10. listopadu přijal papež František obyvatele Papežské koleje Nepomucenum při soukromé audienci. Asi půlhodinové setkání v Apoštolském paláci zahájil rektor koleje P. Roman Czudek krátkým pozdravem a předáním daru v podobě „modlitebního kalendáře“. V tomto kalendáři obyvatelé Nepomucena přislíbili papeži Františkovi modlitbu růžence: od 11. listopadu do 1. ledna 2023 se za papeže bude každý den jeden z nich růženec modlit. Poté následovala promluva Svatého otce, ve které mimo jiné připomněl odkaz patrona koleje sv. Jana Nepomuckého. Na závěr promluvy papež František poděkoval za milou návštěvu a požehnal celému shromáždění. Pak mohl každý z přítomných papeže osobně pozdravit několika slovy a podáním ruky. Svatý otec pozdravy přijímal se srdečným úsměvem, který se ještě více rozšířil, když od sester boromejek obdržel několik balíčků s dobrotami z nepomucenské kuchyně.

Srdečné setkání, které bylo pro českou kolej výjimečným darem a povzbuzením ve víře, zakončil papež František prosbou o modlitbu: „Děkuji vám za návštěvu. Kéž Pán stále žehná vašemu společenství a Panna Maria nechť vás provází. Ze srdce vám všem žehnám a děkuji za tento dar modlitby růžence, ale až v ní skončíte, pokračujte, prosím, protože tato práce není snadná. Děkuji!“

Podrobný článek o audienci u papeže Františka najdete ZDE.

Celou promluvu papeže Františka naleznete ZDE

(zprávu z webu zprávy.cirkev.cz redakčně upravil a zkrátil Petr Samec)