Č. BUDĚJOVICE: Jáhenské svěcení Vojtěcha Razimy

15.7.2023, katedrála sv. Mikuláše, Č. Budějovice, Autor: Martina Řehořová a Mirka Dolanská - Člověk a víra; Petr Samec

Vojtěch Razima přijal v katedrále sv. Mikuláše v sobotu 15. července vzkládáním rukou sídelního biskupa českobudějovického – Mons. Vlastimila Kročila – jáhenské svěcení. V závěru obřadu převzal nový jáhen jmenovací dekret: je ustanoven k jáhenské službě ve farnostech Prachatice, Husinec, Ktiš, Strunkovice nad Blanicí a Vitějovice; všechny farnosti patří do vikariátu Prachatice.

Podrobný článek najdete v nejbližší době na webu bcb.cz