Biřmování z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila

28. září 2017, Český Krumlov, Autor: Marek Novák / Člověk a víra