Biřmování z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila

8. října 2017, Soběslav