Biřmování z rukou otce biskupa Pavla Posáda

21. ledna 2018, Kostel sv. Markéty, Strakonice, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra