Domov sv. Zdislavy slaví 20 let

21.01.2019 Miroslav Bína

19. 1. 2019, Předbořice; Odpolední mší svatou s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem, rodinami a farníky začaly oslavy kulatin spolkové činnosti. Sjeli se také absolventi předbořické mateřské školy a biskupa čekalo uvítání v kovářovském kroji, chlebem a solí.

Snímky: Domov sv. Zdislavy

Účastníci setkání se vydali průvodem do kostela sv. Filipa a Jakuba slavit mši svatou, v rámci které otec biskup připomněl význam rodiny. „Děti jsou požehnáním. Je však otázka, jestli dnes vnímáme tuto realitu stejným způsobem. Hovoříme o tom, že nemáme zaměstnání a finanční prostředky, takže ani nemáme možnost vstoupit do manželství nebo mít děti. Všichni však chceme být zabezpečeni ve stáří…“, upozornil.

Po mši svaté a velké děkovací akci se naplněný kostelík proměnil v promítací sál. Přítomní shlédli snímek Alžběty a Jana Peckových o historii i současnosti jak zařízení pro předškolní děti, tak spolku Rodina. Mnozí z diváků našli na plátně sebe, nebo své děti.

Setkání pokračovalo neformálním setkáním v zázemí spolku, kde biskup Vlastimil Kročil a strahovský opat Daniel Petr Janáček společně nakrojili třípatrový dort s čokoládovou dvacítkou na špici.

Fotogalerie

Výchova v duchu křesťanského pojetí člověka

Přestože se to zdá jako včera, Domov sv. Zdislavy slaví v těchto dnech neuvěřitelných 20 let. Funguje také díky podpoře, která se projevuje formou finančních darů, modliteb či práce dobrovolníků.

Spolek Rodina Předbořice provozuje v domově neziskové zařízení pro děti předškolního věku s denní docházkou a volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé (kurzy, semináře, tábory a jiné kulturní a vzdělávací akce).  Děti si zde hrají, učí se, odpočívají, chodí na procházky, běhají, pomáhají na zahrádce, vyrábí a učí, jak se chovat k druhým i k sobě, abych z nich vyrostli spokojení a šťastní lidé. Při práci s dětmi jsou aplikovány principy Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta.

Zařízení s kapacitou 20 dětí funguje každý pracovní den mimo prázdnin od 7:00 do 16:00. Na provoz a stravu přispívají rodiče částkou 30,- za den, před Vánoci na hračky jednorázově částkou 500,- Kč. Místo pravidelných finančních příspěvků rodiče nabízí své nadání, zkušenosti a svůj čas.

V odpoledních hodinách umožňuje setkávání školáků s předškoláky, kteří tráví ve školce čas i po obědě. Tyto návštěvy jsou pro všechny strany obohacující. O večerech a víkendech se zde setkávají větší děti a dospělí. Při Domově svaté Zdislavy vzniklo též společenství mladých lidí PřeBoMil, které se v současné době setkává na faře v Kovářově. Jeho vedení se ujal P. Řehoř Žáček OPraem.

Pro rodiče a ostatní dobrovolníky pořádají pracovní brigády na běžné celoroční práce (opravy budov, pomocné a stavební práce, péče o zahradu). Další nutné finanční prostředky na provoz spolek získává z akcí na podporu Domova svaté Zdislavy a z darů.

(Autor článku: Miroslav Bína)