Biskup Josef Hlouch se před letošní jarní poutí vrátil do Římova

Pozoruhodná fotografická výstava „Návrat umlčeného pastýře“ láká do Římova turisty a poutníky. Od Prvního máje 2024 je v nově opravené kapli „Loučení Krista s Pannou Marií“ na začátku římovské pašijové cesty ke shlédnutí výstava snímků IX. českobudějovického biskupa Mons. Josefa Hloucha od autorské dvojice otce a syna Bohumila a Daniela Havránkových. Výstava zachycuje i návštěvu biskupa při jarní římovské pouti v sobotu 3. května 1969. Zúčastnil se jí tehdy v roli biskupova sekretáře jeho pozdější nástupce v čele diecéze P. Miloslav Vlk. Fotografie k zahájení výstavy najdete na odkazu ZDE.

Biskup Mons. Josef Hlouch na pouti v Římově v sobotu 3. května 1969, vlevo je jeho sekretář P. Miloslav Vlk. Foto: Daniel Havránek

Živina života
„Biskup Josef Hlouch přijel do Římova v roce 1948 o Velikonocích a na jarní pouť pak společně i s budoucím kardinálem Josefem Beranem,“ uvedl římovský farář P. Jakub Václav Zentner FSSP. „Při první návštěvě jako biskup do farní kroniky zapsal: ‚Kéž Matka Boží zavolá v tato místa tisíce z našeho lidu. Pochopí-li člověk utrpení Páně, pochopil Boží lásku. A ta láska jest živinou života opravdu křesťanského.‘ “
Tři desítky snímků dokumentují činnost biskupa v českobudějovické diecézi na přelomu 60. a 70. let po návratu z takřka dvacetileté nucené internace, např. návštěvu u řeholních sester premonstrátek v Radvanově u Mladé Vožice nebo biřmování v kostele Panny Marie Pomocné v Železné Rudě. Výstava, která potrvá do konce letních prázdnin a je otevřena denně od 8 do 18:00, začala těsně před letošní jarní poutí, jež se v nově opraveném poutním areálu koná o víkendu 4. a 5. května. V neděli 5. května od 11:00 bude v ambitech hlavní poutní mši sloužit s diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. 

Obavy z budoucnosti
„Poprvé jsem otce biskupa Hloucha fotografoval právě při jarní pouti v Římově roku 1969,“ uvedl fotograf Daniel Havránek (nar. 1949). „Odjížděl jsem tehdy z Římova s přesvědčením, že jsem se setkal s výjimečnou osobností. O rok později jsem fotografoval v Radvanově u Mladé Vožice, kde žila komunita sester Premonstrátek. U nich strávil několik let před svým odjezdem do Říma pražský arcibiskup Josef kardinál Beran. Otec biskup Hlouch předával tehdy Kongregaci sester III. řádu sv. Norberta pochvalný dekret papeže Pavla VI. Při obědě jsem seděl u stolu s panem biskupem a s premonstrátskými opaty Tajovským, Machalkou a Tylem. Byla to doba začínající tzv. normalizace. Dobře si pamatuji na rozhovor. Otec biskup očekával ze strany tehdejšího režimu omezování činnosti církve. Projevoval obavy o další život společenství věřících, ale také o osudy všech spoluobčanů. To bylo pro něho, myslím, typické. Ležel mu na srdci osud všech, věřících i nevěřících,“ zavzpomínal Daniel Havránek.
Tyto a mnohé další biskupovy snímky od Daniela a Bohumila Havránkových obsahuje nejen výstava v Římově, ale i rozsáhlá publikace „Návrat umlčeného pastýře – biskup Mons. Josef Hlouch 1968-1972“, která vyšla loni a kterou můžete získat např. v českobudějovických knihkupectvích Karmelitánského nakladatelství Na Sadech nebo Doron u Černé věže.

Text: Radek Gális