Zvon sv. Jan Nepomucký se poprvé ohlásil

17.05.2019 Miroslav Bína

16. 5. 2019, Strakonice; Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil požehnal nový zvon sv. Jan Nepomucký. Po děkovné bohoslužbě, které diecézní biskup předsedal, zvon poprvé zazněl z věže kostela sv. Markéty.

Otec biskup Vlastimil Kročil požehnal zvon sv. Jan Nepomucký

Nový zvon sv. Jan Nepomucký o hmotnosti cca 220 kg, s průměrem 71 cm a tónem d 2, je pojmenován po hlavním patronu Čech, jehož svátek si připomínáme každoročně 16. května. Pro kostel sv. Markéty jej odlil zvonař Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavi. Elektrický pohon nového zvonu zajistí pravidelné ohlašování rána, poledne, večera, bohoslužeb a dalších významných momentů. Na místo byl dopraven 10. května 2019 a nechyběl u toho ani místní duchovní správce otec Roman Dvořák. „Své pocity nemohu popsat jinak, než nádhera. Je to úžasné. Zvon je také opravdu těžký…“, dodal Roman Dvořák, když jej několik nosičů umístilo do interiéru kostela.

Fotogalerie

Otec Roman Dvořák poklepává nový zvon

„Den, který vrací do Strakonic pravidelný zvuk zvonu, který bude nejen ohlašovat bohoslužby, ale také připomínat denní doby. Ráno, abychom byli vděčni za nové možnosti. Poledne, abychom děkovali za uplynulý čas a rozhodli se utvářet chvíle nadcházející. Večer, abychom s vděčností a pokorou uzavírali den. Bude zvát k bohoslužbám o nedělích i všedních dnech. Rozezní se ve chvílích, kdy se budeme radovat i ve okamžicích bolestí a nebezpečí, abychom pomocí i modlitbou byli s těmi, kterých se to týká. Beze zvonu obci či městu něco chybí. Zvonění život povzbuzuje a ozdobuje. Shromažďuje lidi“, řekl Roman Dvořák při včerejší slavnosti.

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil při požehnání zvonu zvon vyjádřil vděčnost, „že zvony mohou v naší zemi svolávat k modlitbě a k naslouchání Božímu slovu – v každé situaci: radostné i bolestné.“ Připomněl život českého národního patrona a upozornil na souvislost jeho doby se současností, kdy sv. Jan byl umučen především proto, že se snažil dobře spravovat jemu svěřené záležitosti „dnes bychom řekli, že se snažil jednat v pozici dobrého hospodáře“, řekl otec biskup. Kromě této věrnosti vyzval přítomné i k modlitbě za nová kněžská povolání. Citoval biskupa Josefa Hloucha, který připomínal, že více než vybudovat chrám z mramoru je darovat vyprosit a darovat Božímu lidu kněze.

Zvuk nového zvonu se z věže poprvé ozval ve chvíli, kdy z kostela vycházel průvod s účastníky bohoslužby. Mohli také poprvé zaslechnout souzvuk se zvonem sv. Markéta z r. 1583 (hmotnost cca 420 kg, průměr 84,3 cm, tón h1).

Samotný zvon byl vyroben díky sbírce mezi farníky a vyšel na 263 tisíc korun, včetně umístění a zapojení dosahuje částka cca 360 tisíc korun. Na pokrytí nákladů spojených s pořízením zvonu chybí ještě téměř 100 tisíc korun. Přispět je možné na účet farnosti ČS 680020389/0800 nebo v kostele.

(Autor článku: Miroslav Bína)