Noví jáhni se ujmou služby

20.06.2019 Miroslav Bína

29. 6. / 13. 7. 2019, České Budějovice; Kandidáti trvalého jáhenství přijmou 29. června z rukou světícího biskupa Pavla Posáda jáhenské svěcení. 13. července pak diecézní biskup Vlastimil Kročil udělí jáhenské svěcení budoucím kandidátům kněžství.

Ilustrační snímek: Jáhenské svěcení v katedrále sv. Mikuláše 18. července 2015; snímek: Jitka Marková / člověk a víra

V sobotu 29. června v 10 hodin přijmou v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou světícího biskupa Pavla Posáda jáhenské svěcení kandidáti trvalého jáhenství Václav Benda, Václav Pikeš, Josef Hejda, Zdeněk Šmelc a Jan Novák.

V sobotu 13. července v 10 hodin přijmou v katedrále jáhenské svěcení kandidáti Jan Rothschedl a Miroslav Štrunc z rukou diecézního biskupa Vlastimila Kročila.

 

52. let od znovuobnovení služby trvalých jáhnů

22. ledna letošního roku jsme si připomenuli jubileum, které se váže k jáhenské službě – 51. výročí od vysvěcení prvních trvalých jáhnů po 2. vatikánském koncilu, který znovu zavedl tuto instituci. List, kterým stanovil pravidla pro obnovu trvalého jáhenství v církvi, vydal 18. června 1967 papež Pavel VI. V následujícím roce bylo v Kolíně nad Rýnem vysvěceno prvních pět mužů na jáhny. Obnovila se tak služba, která byla v církvi výrazně přítomná až do 5. století, postupně však upadala, až se stala jen jakýmsi předstupněm kněžství.

Jáhen či diakon (z řec. διάκονος – diakonos, služebník, číšník) dnes označuje pověřeného člověka, který vykonává charitativní a administrativní službu, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá liturgické texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro tento úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství. Po celém světě dnes působí již více než 40 tisíc trvalých jáhnů.

„Víme, že jáhen není ‚poloviční kněz‘ a ani se nikdy do této role nesmí dostávat. Má svoje vlastní, specifické a velmi široce rozvrstvené poslání především podle darů, které kandidát trvalého jáhenství od Boha dostal a v jáhenské službě je má plně rozvinout. Pastorační pole jednotlivých trvalých jáhnů je velmi široké až nevyčerpatelné“, uvedl u této příležitosti světící biskup Pavel Posád.

Při liturgii nosí jáhen štolu šikmo přes levé rameno. Může také používat tzv. dalmatiku, která je podobná kněžskému ornátu, na rozdíl od něj má však rukávy.

 

Jáhni hlásají Boží slovo také v naší diecézi

Jáhenské svěcení v katedrále sv. Mikuláše 16. července 2016; snímek Marek Novák / Člověk a víra

V pokoncilní církvi má služba trvalých jáhnů své místo také v českobudějovické diecézi. Nejstarší generace trvalých jáhnů již může hodnotit a předávat zkušenosti nastupující generaci.

Před několika lety byli vyzváni duchovní správci k vyhledání a oslovení vhodných kandidátů pro tuto službu. Prvních pět kandidátů nyní přijme jáhenské svěcení. Další kandidáti se na tuto službu připravují. Podle biskupa Pavla Posáda to pro mnohé další může být inspirací, aby se hlouběji zamysleli nad svým životem, rozpoznali své dary a tiché Boží volání k této službě: „Mohou se jistě poradit se svými duchovními správci nebo se svým zpovědníkem a duchovním vůdcem. I zde platí Pánovo: ‚Žeň je bohatá, ale dělníků málo. Proto proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň‘ “, (srov. Lk 10,2).

(Autor článku: Miroslav Bína)