Včelnička: žehnání nové kaple, zvonu a pamětní desky J. J. Rücklovi

V sobotu 24. července 2021 se od 10:00 hodin v obci Včelnička u Kamenice nad Lipou konala velká slavnost: při slavnostní bohoslužbě požehnal Mons. V. Kročil nově postavenou kapli sv. Anny a nový zvon pro tuto kapli. Na závěr byla také odhalena pamětní deska zdejšímu rodáku JUDr. Janu Jiřímu Rücklovi (1900–1938).

Obřadu se zúčastnilo velké množství lidí; foto: Jan Kotous

Slavnostní události se zúčastnilo mnoho místních lidí, přespolní i někteří vzácní hosté – přítomen byl např. Doc. Tomáš Parma, magistrální delegát Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského pro ČR. „Je to velká událost, žádnou kapli se zvonem jsme tu nikdy neměli. Jak se říká, přepsaly se dějiny, protože tato stavba už tady bude s námi. Byla (dnes) hodně velká účast, měla jsem upřímnou radost, přišli lidé z vesnice, jejich rodiny, viděla jsem tady děti, vnoučata,“ řekla tiskové agentuře ČTK Milena Hronová, starostka obce Včelnička.

Foto: Jan Kotous

Otec biskup v promluvě nejprve za vybudování kaple poděkoval obyvatelům Včelničky, a zvláště paní starostce Hronové: „Není tomu tak dávno, co se v naší zemi kříže ničily, obecní kaple chátraly a mnohá jména měla být zapomenuta. Zdejší obec Včelnička se však může radovat, jásat a veselit, protože se dnes stává zářným příkladem pro mnohé další obce a města. Podařilo se totiž uskutečnit velké dílo, na kterém se jistě podílelo mnoho lidí, ale popravdě řečeno, těžko bychom dnes mohli obdivovat dokončené dílo, kdyby nebylo nadšení především ze strany paní starostky, za což si dovoluji vyjádřit svůj osobní dík a uznání. Vám tedy, vážená paní starostko, děkuji za to všechno, co jste vykonala pro tak dobrou a prospěšnou věc.“ Dále pak vyzdvihl význam nové kaple pro každého, kdo půjde kolem: „Pohled na ni bude připomínat každému jedno jediné: chce-li kdo žít plnohodnotný život zde na této zemi, pak k takovému životu patří i jeho vertikální dimenze, tedy duchovní rozměr života… Toto místo se stává místem privilegovaným, místem určeným nejen ke slavení eucharistické oběti – mši svaté, ale i místem k prosté modlitbě třeba i jen několika málo lidí či dokonce jen jednotlivce.“

Kaple sv. Anny je novou dominantou Včelničky; foto: Jan Kotous

V promluvě Otec biskup zmínil i důležitost nově odlitého zvonu, který bude vyzvánět třikrát denně: „Slyšíme-li hlas zvonu, pak je to okamžik, kdy skutečně máme pozvednout svou mysl k tomu, který nás všechny přesahuje, je Absolutní, Nejvyššší a Nekonečný. Přál bych si, a tak i věřím, že i tento zvon bude plnit svou funkci a poslání, když se bude jeho hlas rozléhat nad celou Včelničkou a okolím.“ V závěru promluvy zazněla pasáž věnovaná JUDr. J. J. Rucklovi: „I jeho jméno patřilo k těm, které v období komunistické totality mělo být zapomenuto. Naštěstí se tak nestalo! … Přichází mi na mysl příměr z Bible, kdy jeden z budoucích učedníků nazaretského Mistra si klade s jistou mírou pochybností otázku: ‘Co může vzejít z Nazaretu dobrého?‘ Nazaret v té době byla maličká osada, bez jakéhokoli významu. I Včelnička je maličkou obcí na pomezí Vysočiny, ale právě zde se narodil člověk, který doslova a do písmene „hýbal“ politickým a kulturním děním v období tzv. první republiky. Dokázal se prosadit a spoluvytvářel hodnoty, na nichž stála Československá republika.“

Další informace o kapli sv. Anny, novém zvonu a významu J. J. Rückla najdete v článku na našem webu ZDE.

Foto: Jan Kotous

Foto: Jan Kotous

Interiér kaple sv. Anny je vyzdoben velmi prostě – pouze křížem a obrazem sv. Anny. Obraz sv. Anny a tělo Ježíše zapůjčil duchovní správce farnosti R. D. Mgr. Václav Šika; foto: archiv obce Včelnička