POZVÁNKA DO VČELNIČKY: žehnání nové kaple, zvonu a odhalení pamětní desky J. J. Rücklovi

13.07.2021 Petr SAMEC

V sobotu 24. července 2021 bude v 10.00 hod. v obci Včelnička u Kamenice nad Lipou, při požehnání nové kaple sv. Anny a nového zvonu pro tuto kapli, odhalena také pamětní deska zdejšímu rodáku JUDr. Janu Jiřímu Rücklovi (1900–1938). Bohoslužbu bude celebrovat Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Nová kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny ve Včelničce těsně před dokončením stavebních prací; foto: archiv obce Včelnička

Ve Včelničce dosud stála jen malá kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. Když v roce 2017 padly vichřicí stoleté lípy v „Hájku“, přemýšlela paní starostka Milena Hronová o vhodném využití uvolněného prostoru. „Projíždíte-li naší vlastí, téměř v každé vesnici mají kapličku nebo zvoničku, jen ve Včelničce jsme žádnou neměli. Nelíbilo se mi, že při úmrtí našich spoluobčanů musíme vyzvánět rozhlasem. Byla to pro mě nepřijatelná věc, a proto jsem navrhla zastupitelům postavit na místě starých lip novou kapli se zvonem, který bude ovládán elektrickým pohonem,“ vzpomíná paní starostka. „Chtěla jsem, aby kaple byla zasvěcena ženě, ochránkyni matek a manželství a volba nakonec padla na sv. Annu. Myslím, že nová kaple bude sloužit i jako místo pro duchovní zastavení našich občanů i dalších návštěvníků obce,“ dodává Milena Hronová. Návrh paní starostky brzy získal podporu zastupitelstva obce a následně bylo schváleno i financování z obecního rozpočtu. Projektantem kaple byla Ing. Barbora Říhová, která do plánů zapracovala nápady administrátora farnosti P. Mgr. Václava Šiky, místního tesaře Josefa Dvořáka a také paní starostky. Na stavbě kaple se podílelo celkem osm odborných firem.

Interiér kaple sv. Anny je vyzdoben velmi prostě – pouze křížem a obrazem sv. Anny (obraz sv. Anny a tělo Ježíše zapůjčil duchovní správce farnosti R. D. Mgr. Václav Šika); foto: archiv obce Včelnička

Nový zvon „Svatá Anna“

Ze zvonice kaple sv. Anny bude každý den vyzvánět nově odlitý zvon „Svatá Anna“ – vždy ráno v 7:00, v pravé poledne a také k večernímu klekání v 19:00. Navíc bude zvon ohlašovat také úmrtí občanů obce Včelnička. Výzdobu zvonu tvoří znak obce Včelnička s letopočtem L. P. 2021, reliéf svaté Anny a nápis „Svatá Anno, matko matek, ochraňuj naši obec.“ Zvon váží 40 kg, vysoký je 39,5 cm a naladěn je do tónu C3. Zvon byl financován z darů občanů a také z obecního rozpočtu. Odlití zvonu v dílně Zvonařství – Michal Votruba Myslkovice se 29. června 2021 zúčastnili také občané Včelničky.

Pamětní deska J. J. Rückla

Dr. Jan Jiří Rückl (1900–1938), československý místodržitel Řádu Božího hrobu, v uniformě papežských komoří. Na uniformě nese další odznaky: řetěz papežských komoří, na levé straně hrudi insignii důstojníka Čestné legie, kříž Pro ecclesia et Pontifice, Kříž sv. Jana Lateránského a odznak Asociace papežských rytířů. Poslední z významných vyznamenání, Řád sv. Řehoře Velikého v hodnosti komtura s hvězdou, obdržel 22. 7. 1937; foto: archiv Jana Kotouse

Pamětní deska rodáku ze Včelničky je umístěna u vchodu do kaple sv. Anny.

Foto: archiv Jana Kotouse

Umístění pamětní desky inicioval J. Em. kardinál Dominik Duka na odborné konferenci věnované životu J. J. Rückla v lednu 2021. Paní starostka Milena Hronová na to vzpomíná: „Pan kardinál mě jako starostku požádal, zda bychom souhlasili s odhalením pamětní desky panu Rücklovi. Ráda jsem souhlasila a hned mě napadlo, že naše kaple by byla pro tuto pamětní desku ideálním místem. Kde by mě napadlo v roce 2017, kdy jsem začala přemýšlet o stavbě kaple, že se jednou podívám do Prahy, a ještě o tom budu mluvit s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou. Vše se děje tak, jak má.“

JUDr. Jan Jiří Rückl

Československý prvorepublikový průmyslník, právník, filozof a odborník na vědeckou organizaci práce se narodil 12. května 1900 ve Včelničce do tradiční české sklářské rodiny. Sehrál pozitivní roli při uzavírání mezistátního dokumentu – Modu vivendi – mezi Svatým stolcem a Československem v roce 1928. V roce 1935 byl hlavním organizátorem a výkonným předsedou celostátního sjezdu katolíků ČSR. V tomtéž roce se rozhodně postavil za kandidaturu Edvarda Beneše na funkci prezidenta republiky. Neúnavnou prací na sblížení tradičních křesťanských kruhů v Československu významně ovlivnil postoj Československé strany lidové a Hlinkovy slovenské lidové strany a přispěl tak zásadním způsobem ke zvolení dr. Edvarda Beneše prezidentem republiky. Je historickou pravdou, že bez Rückla a jeho působení by dr. Edvard Beneš nebyl zvolen prezidentem republiky. 

Další informace o J. J. Rücklovi a konferenci věnované jeho životu najdete v textu JUDr. Jana Kotouse ZDE.

Foto: archiv Jana Kotouse

Přiložené soubory