Trvalý jáhen Josef Daněk oslavil 90. narozeniny

02.07.2020 Petr SAMEC

Foto: Prel. V. Pícha

V pátek 26. 6. 2020 navštívil Otec biskup Vlastimil Kročil v doprovodu kancléře Prel. Mgr. Václava Píchy pana Josefa Daňka, aby mu poblahopřáli k jeho 90. narozeninám a poděkovali mu za jáhenskou službu, která trvala 27 let. Jáhen Josef Daněk pak panu biskupovi přednesl své duchovní slovo, které měl připravené na nadcházející neděli. Tím dokázal mu, jak je i ve svém věku stále čilý a aktivní. Pan biskup také udělil jáhnu Daňkovi biskupské požehnání.

Jáhnu Josefu Daňkovi opožděně blahopřejeme!

Foto: Prel. V. Pícha

Josef Daněk se narodil v Benešově Hoře (farnost Vacov) a pokřtěn byl 15. 6. 1930 ve vacovském kostele sv. Mikuláše blízkém Vacově. Biřmován byl v roce 1947 v Č. Budějovicích. V červnu 1949 absolvoval gymnázium. Od října 1949 do května 1950 byl zapsán v Teologickém učilišti v Českých Budějovicích. Po jeho zrušení komunistickým režimem absolvoval pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích (1950-1953). Tři roky působil na OSŠ v Litvínově. Od roku 1956 do roku 1991 působil na ZDŠ ve Vyšším Brodě, z toho 25 let byl zástupcem ředitele školy. V roce 1960 se oženil a má tři syny.

Službu lektora přijal 29. 1. 1993 a akolytou se stal 27. 2. 1993. Za kandidáta stálého jáhenství byl přijat 11. 6. 1993. Jáhenské svěcení přijal dne 10. 7. 1993 v katedrále ČB od biskupa Antonína Lišky. Dne 1. 9. 1993 byl ustanoven k jáhenské službě ve Vyšším Brodě, Horním Dvořišti, Malšíně, Rožmberku nad Vltavou a v expozituře Loučovice (patří do farnosti Vyšší Brod). Kromě toho jako jáhen vypomáhal také ve farnosti Přední Výtoň a hlavně sloužil v Rožmberku a v Loučovicích. Jako trvalý jáhen sloužil vždy obětavě, pokud mu to zdraví a věk dovolovaly. Pravidelně vyučoval děti náboženství a pomáhal také cisterciákům v klášteře Vyšší Brod.

Dne 30. 6. 2019 byl pro svůj pokročilý věk a nemoc z jáhenské služby odvolán. Nyní již asi dva roky žije u svého syna v Kamenném Újezdě. Ačkoli je díky stáří a nemocem nepohyblivý, je i nadále velmi aktivní a každý den si pečlivě připravuje liturgické texty, které se používají při mši svaté. Když nemůže veřejně sloužit, tak aspoň denně večer hlásá Boží slovo svým nejbližším – vždy pečlivě připraven. Je velice vděčný za každou návštěvu, zvláště když přijde pan farář se svatým přijímáním a udělí mu svátost smíření. Pravidelně ho také navštěvuje trvalý jáhen Vojtěch Talíř.