Tříkrálové kolegium hodnotilo letošní sbírku

14.02.2019 Miroslav Bína

14. 2. 2019, České Budějovice; Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil dnes poděkoval organizátorům Tříkrálové sbírky za odvedenou práci. Zástupci projektu v diecézi hodnotili nedávno uzavřený letošní ročník sbírky.

Snímky: Diecézní charita České Budějovice

Koordinátoři Tříkrálové sbírky z českobudějovické diecéze dnes sdílejí rady a tipy, jak zlepšit chod sbírky, a také se děkuje.

Toto kolegium si nenechal mj. ujít diecézní biskup Vlastimil Kročil, který přišel koordinátory pozdravit, podpořit do další činnosti a především poděkovat za jejich nelehkou práci.

Do celkem 1 697 kasiček se díky obětavému snažení tříkrálových koledníků a příspěvkům štědrých dárců v letošním roce podařilo nashromáždit celkem 7 499 909 Kč, což je o 334 334 Kč více než v roce 2018.

Českobudějovická diecéze se navíc může pochlubit tím, že letos měla sečten obsah pokladniček jako vůbec první ze všech českých i moravských diecézí. Po celé České republice se v rámci sbírky do 23 908 pokladniček vybrala opět rekordní částka 119 184 663 Kč. „Děkujeme všem, kteří otevřeli své dveře, za laskavé přijetí koledníků a štědrost. Velký dík patří koledníkům, koordinátorům, spolupracovníkům, malým i velkým dobrovolníkům za osobní nasazení a veškeré úsilí během přípravy i v průběhu sbírky samotné. Díky nim bylo požehnáno tisícům domácností a vybrané peníze mohou dále pomáhat”, vzkazuje Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity Č. Budějovice. Sledujete výsledky na jednotlivých místech v diecézi.

(Autor článku: Martina Baráková, Miroslav Bína)