Sv. Jan Nepomucký v Městské knihovně Nepomuk

16.11.2021 Petr SAMEC

V Městské knihovně Nepomuk právě probíhá ve spolupráci se Svatojánským muzeem další projekt spojený s 300. výročím blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

Foto: Pavel Motejzík

Děti ze ZŠ Nepomuk se seznámily s životem i legendami o svatém Janu prostřednictvím krátkého animovaného filmu. Poté luštily tajenku z tematického pracovního listu (pracovní list připravilo Pastorační středisko Biskupství českobudějovického), seznámily se s chodem knihovny a jejími prostorami. Projekt pokračuje až do pátku 19. listopadu pro další třídy nepomucké školy. Zapojené třídy budou pracovat i na svatojánském komiksu: vybrané obrázky budou v městské knihovně vystaveny na přelomu roku 2021/22.

Náklady projektu na lektorné a výtvarné pomůcky jsou hrazeny z grantu Ministerstva kultury – „Knihovna 21. století“.

Foto: Pavel Motejzík

Foto: Pavel Motejzík

Foto: Pavel Motejzík

Foto: Pavel Motejzík