Připravme se na misijní měsíc říjen 2019

15.02.2019 Miroslav Bína

23. 2. 2019, České Budějovice; Pokřtění a poslaní aneb 2019 Rok pro misie – téma setkání (nejen) katechetů, kteří se sejdou ke společné práci a slavení Eucharistie. Právě misiím je věnován letošní Katechetický den v českobudějovické diecézi.

Na základě nejen letošní intenzivní spolupráce mezi jednotlivými pastoračními centry biskupství vznikla myšlenka přiblížit misijní dílo církve také katechetům českobudějovické diecéze. V tom ostatně nejsme sami, podobný počin proběhne o týden později také v pražské arcidiecézi“, vysvětluje Hana Koukalová, diecézní ředitelka Papežských misijní děl.

Účastníky čeká zahájení mší svatou v kostele sv. Rodiny. Odcelebruje ji P. Karel Mec, omi, který je krátce v Evropě před návratem do Zimbabwe. Příspěvek národního ředitele Missio Leoše Habrštáta se dotkne smyslu misijního úsilí, představí Papežská misijní díla (MPD), prezentaci misií v elektronických médiích a využití podpůrných misijních materiálů. Zaměří se i na konkrétní projekty, kterým PMD pomáhají k životu. Protože se blíží Mimořádný misijní měsíc říjen, ke kterému směřujeme, mohou se účastníci seznámit s novinkami této iniciativy. Pracovní workshopy se zaměří práci Misijních klubek a možnosti Vstupů do škol s misijními tématy.

Program začne slavením mše sv. v kostele Svaté Rodiny v 9 hodin. Naváže přednáška na Teologické fakultě JU (učebna č. 3). Odpoledne účastníkům nabídne a odpoledne workshopy (učebny č. 3 a č. 105). „Misijní dílo se týká celé církve, proto zveme také všechny kněze, jáhny, akolyty i řeholníky. Budeme velmi rádi, když využijí pozvánku k tématu Mimořádný misijní rok“, zve na Katechetický den Martina Fürstová, ředitelka Diecézního centra pro katechezi.

 

Holy childhood

Misijní klubko ve světě známé jako Holy childhood je skupina dětí shromážděná ve farnosti okolo dobrovolníka neboli misijního animátora. Nemusí to být vždy katecheta, předpokladem je zájem o práci s dětskou skupinou a povědomí o misijním díle církve. Na toto téma bude skupina hovořit a pracovat s jednou z nejpovolanějších v České republice, královéhradeckou diecézní ředitelkou Bronislavou Halbrštátovou.

Druhou možností pro odpolední workshop bude představení možností vstupů do škol s misijními tématy. „Jakých průřezových témat a oblastí rámcového vzdělávacího plánu se takové vstupy do škol týkají, praktické ukázky i diskuze nad tématem, to je nabídka, kterou mohou využít ti, kdo se rozhodnou navštívit tuto pracovní skupinu“, upřesňuje Hana Koukalová.

 

Mimořádný měsíc říjen 2019

Jak téma Katechetického dne souvisí s Mimořádným měsícem říjnem 2019, který papež František vyhlásil misijním? „Splňujeme jeho výzvu šířit povědomí o tom, že misijní poslání není určeno skupince vyvolených, ale celému Božímu lidu. Nikdo není z této výzvy, kterou Ježíš na konci evangelií směřuje svým učedníkům vyjmut: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Každý z nás bychom měli překypovat zdarma obdrženou Boží láskou k nám, z nalezeného smyslu našeho života, a chtít o ní vydávat svědectví. Svým životem, a když je potřeba slovy vyznání. Podle papeže Františka je každý z nás povolán zamyslet se nad tímto faktem: ,Já jsem posláním na této zemi, a proto jsem na tomto světě´“, uzavírá Hana Koukalová (srov. Evangelii gaudium, č. 273). Katechetický den chce být malým příspěvkem do této mozaiky a zasvěceným osobám, katechetům a dobrovolníkům pootevřít dveře do světa misií ad gentes.

Katechetický den připravila Papežská misijní díla, Spolek Most – České Budějovice a Diecézní katechetické centrum.

(Autor článku: Miroslav Bína)