Prezentací sbírek narůstá jejich hodnota

26.03.2019 Miroslav Bína

21. 3. 2019, České Budějovice; Církevní památkáři většiny diecézí a některých řeholních řádů se sešli k výměně zkušeností v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí.

Snímek: Jiří Vácha

Záměrem setkání bylo nastartování lepší vzájemné komunikace a koordinace společného postupu vůči partnerům ze strany státu. Památkáři si také vyměnili zkušenosti s problémy se správou památek.

Českobudějovická diecéze úspěšně buduje sbírku významných barokních textilií a metodicky pomáhá i ostatním církevním institucím. Zhruba 300 sbírkových předmětů zahrnuje např. vzácné vzorované samety z bohoslužebných rouch, ojedinělé textilní vzory, které se nezachovaly jinde ve světě či vzácné zbytky barokních pánských kabátů, pocházejících patrně ze sbírek Ferdinanda d’Este. O záchraně tohoto dědictví informoval přítomné památkář biskupství Jiří Vácha. Vývoj spolupráce církve a státu v oblasti památkové péče a evidenci památek přiblížil Pavel Hájek z Národního památkového ústavu.

„Tato setkání jsou důležitá také pro koordinaci výstav a zápůjček našich sbírkových předmětů v rámci výstav na celém území České republiky. Jejich veřejnou prezentací narůstá materiální i kulturní cena těchto předmětů“, řekl k setkání jeho organizátor Jiří Vácha. V příštím roce by setkání církevních památkářů mělo hostit Arcibiskupství pražské.

(Autor článku: Miroslav Bína)