Poutníci z diecéze uctili místo narození Ježíše Krista

11.10.2018 Miroslav Bína

10. 10. 2018, Betlém; Poutníci z diecéze na cestě po Svaté zemi včera navštívili Baziliku Narození Páně a sv. Kateřiny Alexandrijské v Betlémě, kde otec biskup Vlastimil Kročil celebroval mši svatou.

Betlém, Bazilika Narození Páně a sv. Kateřiny Alexandrijské; snímek: Jana Ryjáčková

„Narození Krista chce říci ,Já přicházím jako ten, který vás chce sytit. Já přicházím jako ten, který chce být základem vašeho života.‘ Když má dům základ, tak se dá zvětšovat, přestavovat a zkrášlovat. Ale pokud základ není, potom i když se postaví něco velkého, tak je zde reálné nebezpečí, že to spadne. A tak, milí poutníci, se vždy o Vánocích vracíme k tomu základu, k domu chleba. Uvědomujeme si, že potřebujeme pro náš život základ. Potřebujeme někoho, kdo bude sytit naše tělo, a tím víc potřebujeme někoho, kdo bude sytit naši duši“

Po mši svaté se otec biskup poklonil místu, kde se narodil Ježíš Nazaretský.

(Autor článku: Miroslav Bína)