Poutní areál v Kájově za komunismu zchátral, teď ho čeká velká oprava

14.03.2018 Miroslav Bína

Pamatuje Přemyslovce, Rožmberky i Schwarzenbergy. Poutní areál římskokatolické farnosti v Kájově patří mezi nejstarší mariánská poutní místa v Čechách. Za komunismu však objekt výrazně zchátral.

Poutní kostel v Kájově byl dostavěn v roce 1485, je dvoulodní. Návštěvníci tu najdou i pozdně gotickou kájovskou madonu. Snímky Matěj Vodička / ČRo

Díky evropské dotaci je teď možné uskutečnit rekonstrukci. Vyjde na více než 55 miliónů korun a potrvá zhruba čtyři roky.

První etapa se bude týkat hlavně střechy a krovu. „Již několik let musíme chodit na střechu při velkých deštích. Střechou teče, takže jsme tam museli umístit různé nádoby a zachytávat vodu, aby neprotekla klenbou,“ říká představená Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže Karmela Chromíková.

Poutní kostel byl v Kájově dostavěn v roce 1485. „Je významný už tím, že patří do pozdní gotiky, dále že je dvoulodní a že tady můžeme vidět kájovskou madonu, krásnou pozdně gotickou sochu,“ dodává sestra Karmela.

Kromě venkovní fasády, kamenných prvků a nástěnných maleb se bude opravovat i oltář ve vedlejší kapli svatého Jana Nepomuckého. Ta je důkazem popularity a úcty k tomuto českému světci. „Tato kaple byla postavena roku 1699, tedy několik let před blahořečením tohoto světce a svatořečením, které bylo až v roce 1729,“ připomíná sestra Karmela.

S mikrofonem do kostela zavítal redaktor ČRo Matěj Vodička.

Tradice mariánských poutí v Kájově sahá až do 13. století. Hlavní pouť tu začíná vždy druhou sobotu v říjnu. „Pokračuje celou noc a vrcholí v neděli. Tento víkend je hlavní kájovská pouť a klíčem je ta druhá sobota v říjnu, které se říká zlatá sobota. Takhle to naši předkové zařídili, nevím proč, jestli třeba proto, že už bylo po žních, ale takhle se to slaví po staletí,“ vysvětluje duchovní správce areálu, prelát Václav Pícha z českobudějovické diecéze.

V rámci druhé etapy revitalizace poutního areálu vznikne i nový výstavní prostor. „Bude návštěvníkům nabízet velice vzácné věci, ať už jsou to gotické nebo barokní památky, které většinou zachránil starý pan farář Zborovský z těch zničených kostelů ve vojenském prostoru Boletice,“ dodává prelát Václav Pícha.

Rekonstrukce má být podle plánu kompletně hotová nejpozději v roce 2022. Po dobu oprav bude kostel v Kájově otevřený pro poutě i bohoslužby.

(Zdroj Český rozhlas)

Čtěte také: