Oznámení o přijetí kandidatury a služby lektora

07.06.2022 Petr SAMEC

Stanislav Matyska; Foto: archiv Redemptoris Mater

Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater v Českých Budějovicích oznamuje, že dne 7. května 2022 přijal KANDIDATURU bohoslovec Stanislav Matyska, který pochází z Valašského Meziříčí. Stanislav má 28 let, pochází z křesťanské rodiny, má 5 sourozenců. Po skončení střední školy studoval na VUT v Brně, kde studia zdárně dokončil v roce 2018. Do semináře vstoupil na podzim v témže roce. Nyní končí 4. ročník studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

 

 

 

 

 

Dne 21. května 2022 přijali SLUŽBU LEKTORA bohoslovci Mariano Zanolli a Giovanni Giuliani.

Mariano Zanolli; Foto: archiv Redemptoris Mater

Mariano má 30 let, pochází z Říma, z křesťanské rodiny, narodil se jako pátý ze sedmi dětí. Vyučil se v oboru instalatér, a poté pracoval několik let v této profesi v jedné soukromé firmě v Římě.

Giovanni má 26 let, je z malého městečka s názvem Ostra, které se nachází na východním pobřeží Itálie, asi 50 km od města Ancona. I on pochází z početné křesťanské rodiny, je čtvrtý z devíti dětí. Profesně Giovanni pracoval jako zkušební technik pro soukromé podniky.

Mariano a Giovanni rovněž končí 4. rok studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, i když jsou již 5. rokem v semináři, a to proto, že 1. rok v semináři se věnovali především intenzivnímu studiu českého jazyka, a až ve 2. roce pak začali studovat na Jihočeské univerzitě.

Obě slavnostní liturgie udělení kandidatury a služby lektora se konaly v kostele Sv. Rodiny v Českých Budějovicích a předsedal jim českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Prosíme o modlitbu nejen za tyto tři bohoslovce, ale také za ostatní čtyři, kteří jsou v nižších ročnících.

Giovanni Giuliani; Foto: archiv Redemptoris Mater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další novinky ze semináře

Jednou z informací, kterou už nyní mohu zveřejnit, je ta, že po prázdninách bude poslán jeden ze seminaristů (možná i dva) na roční misijní praxi, která je součástí formace ke kněžství v seminářích Redemptoris Mater na celém světě. Prakticky to bude znamenat to, že tento seminarista na rok přeruší formaci v semináři i studium na Teologické fakultě, a půjde dělat zkušenost do nějaké misijní lokality ve světě, která bude vybrána podle potřeby. V září bychom ale měli také přijmout jednoho nového adepta, který by měli začít formaci ke kněžství v našem semináři, čímž by se měl dorovnat počet seminaristů v semináři tak, jak je tomu aktuálně. To vše je ovšem ještě otevřené.

Celou naši formaci, rozlišování a rozhodování svěřujeme do přímluvy Panny Marie, jakož i vás všechny, kteří na nás myslíte v modlitbách či nás podporujete ekonomicky.

Ať vás Pán stále provází svým požehnáním!

Text: R. D. Ing. Zdeněk Gibiec, ThLic., rektor semináře