O studium na teologické fakultě je zájem

04.10.2018 Miroslav Bína

3. 10. 2018, České Budějovice; Slavnostní imatrikulací zahájili nový akademický rok posluchači prvního ročníku Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Mši svatou při této příležitosti celebroval v katedrále sv. Mikuláše českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Snímky: M. Bína / BCB

Přijetí nových studentů do akademické obce Teologické fakulty a složení slibu se v Koncertní síni Otakara Jeremiáše zúčastnili také členové akademického sboru fakulty, stávající studenti a zástupci rodičů i veřejnosti.

„Každému z vás přinese studium do života něco nového. Má za úkol vás připravit na to, abyste získali nejenom intelektuální znalosti, ale i k tomu, abyste mohli jednou s nabytými vědomostmi pomáhat odpovědně kultivovat společenský prostor, ve kterém budete žít. Nezapomínejte i na to, že budete ve svých profesích pracovat s lidmi, kteří se vás budou ptát i po nejvyšším smyslu člověka. Velmi bych si přál, abyste na tyto otázky dokázali odpovědět. K vašemu studiu vám vyprošuji hodně sil a nadšení“, řekl ve své imatrikulační řeči novým studentům biskup Vlastimil Kročil jako promotor fakulty.

Odpoledne se členové akademické obce a příznivci fakulty sešli ke slavení liturgie v českobudějovické katedrále. Otec biskup přítomným připomněl slova evangelisty Lukáše: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil“ (Lk 9,58), který vysvětluje, v čem spočívá následování Krista. „Ježíš dává najevo, že k naplnění životního poslání nestačí jen poznání, ale i schopnost nést určité omezení a zátěž, která každého z vás bude na vaší životní cestě provázet. Musíme mít jasně určené priority a ty se snažit ve svém životě dodržovat, tak jak nám to ukazují nejrůznější osobnosti z duchovního, kulturního i společenského života, když si pročítáme jejich životní cesty“, povzbudil přítomné.

 

Na studenty čekají novinky ve výuce i nový vyučující

V akademickém roce 2018/2019, který byl zahájen 1. září, se ke studiu přihlásilo 340 nových posluchačů ve čtyřech bakalářských studijních programech: peda­gog volného času, sociální a charitativní práce, filozofie a religionistika a teologie. Navazující magisterské studium zahájilo 253 posluchačů a v doktorském programu studuje 45 uchazečů. Celkový počet posluchačů fakulty je aktuálně 778.

Na všechny čeká několik novinek: „Zapojili jsme se do projektu Studijní prostředí, financova­ného z fondů Evropské unie, mohli jsme tak modernizovat výukovou techniku a pořídit nové počí­tače, dataprojektory a in­teraktivní zobrazovače“, sdělila mluvčí fakulty Martina Hla­váčová. Studenti podle ní mohou využít i nové prostředí učeben a studijních zón s křesílky a stolky. Akademický sbor pak rozšířili Karel Šimr (diako­nie a sociální práce), Ctirad Václav Pospíšil (systematická teologie) a výzkumný pracovník Thomas Park, který se zaměří na oblasti etiky a filozofické teo­logie, tzv. public theology.

(Autor článku: Miroslav Bína)