Nové zvony ve Strašíně na Šumavě

13.07.2021 Petr SAMEC

Významný den své novodobé historie prožívalo v sobotu 3. července poutní místo Strašín na Šumavě.

Nové zvony „Svatý Josef“ a „Panna Maria“ pro Strašínský kostel; foto: Jan Kavale, Žichovice

Za účasti široké veřejnosti zde diecézní biskup českobudějovické diecéze Mons. Vlastimil Kročil slavnostně posvětil dva nové zvony, které místnímu poutnímu a farnímu kostelu Narození Panny Marie věnoval bratr kapucín Anděl Homola, působící na jižní Moravě. Ke sbírce na tyto strašínské zvony po dobu téměř jednoho roku oslovoval lidi snad z celé naší republiky. Zvony vyrobila známá zvonárna Leticie Vránové – Dytrychové v Brodku u Přerova. Větší zvon o váze 290 kg je zasvěcen sv. Josefovi, menší zvon těžký 129 kg Panně Marii. Reliéfy s motivy sv. Josefa, strašínské Matky Boží i strašínského kostela pro zvony vymodeloval výtvarník Stanislav Míka. Podle domácího duchovního správce P. Petra Koutského budou nové zvony nejen oznamovat bohoslužby, ale každý den také budou vyzvánět v poledne a také večer v 18 hodin. Na letošní slavnostní zvonění ve Strašíně se mohou těšit i účastníci letošní slavné pouti v neděli 12. září.

(text: Vladimír Horpeniak)

Foto: Jan Kavale, Žichovice

 

Foto: Jan Kavale, Žichovice