Diecézní centrum mládeže

Doručovací adresa
Kanovnická 12
370 01 České Budějovice

tel: 731 402 826
e-mail: dcm@bcb.cz
web: www.dcm.bcb.cz

Diecézní centrum života mládeže

Doručovací adresa
Ktiš 1
384 03 Ktiš

P. Mr. Mgr. Tomas van ZAVREL

diecézní referent pro pastoraci

P. Mgr. Vojtěch Vágai

ředitel Diecézního centra života mládeže Ktiš, ředitel Diecézního centra mládeže a moderátor pastorace mládeže