Koledníci vyšli do ulic s požehnáním biskupa

04.01.2019 Miroslav Bína

3. 1. 2019, České Budějovice; Koledníkům Tříkrálové sbírky 2019 v podvečer požehnal otec biskup Pavel Posád. Stalo se tak v katedrále sv. Mikuláše, do které se koledníci vydali průvodem kolem náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek ze sbírky je tradičně určen na pomoc sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech.

Snímky Diecézní charita Č. B.

„Stará tradice lidového koledování vstoupila u nás do 21. století obohacena o nový rozměr vzájemné připravenosti poskytnout pomoc a podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují. V podobě charitativní finanční sbírky pomáhá zajišťovat služby pro nemocné, seniory, rodiče s dětmi v tísni, a další sociálně znevýhodněné skupiny“, uvedl otec biskup Pavel Posád, prezident Charity Česká republika. Zdůraznil, že každoročně v období Slavnosti Zjevení Páně a Tří králů koledníci shromažďují tyto finanční dary a navštěvují své spoluobčany bez rozdílu společenské, náboženské nebo politické příslušnosti.

„Přinášíte vzpomínku na radostnou událost příchodu Božího Syna Ježíše Krista o Vánocích a poselství křesťanské vzájemnosti a lásky. Pán Ježíš přišel na svět a pomáhal všem, kdo potřebovali pomoc a také nás, milí koledníci, volá, abychom ho následovali. Toto své krásné poslání konejte s radostí a vnitřní opravdovostí“, vyzval otec biskup přítomné koledníky, kterým k jejich úsilí požehnal.

Fotogalerie

Ať žádné dveře nezůstanou zavřené

Slavnostního požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky se zúčastnil také českobudějovický primátor Jiří Svoboda, který ocenil její dlouhodobé výsledky. „Chtěl bych tento slavnostní okamžik koledníkům popřát, aby se jim koledování dařilo. Aby žádné dveře nezůstaly zavřené, žádná srdce nezůstala tvrdá a měli jen štědré dárce. Jihočeši s budějičáky v čele každoročně na Tříkrálovou sbírku přispívají více a více. Doufám v pokračování tohoto trendu a v to, že výsledek sbírky určený pro potřebné, bude opět vyšší než v předchozích letech. Děkuji vám všem, že se do sbírky zapojujete a za vaši dnešní účast“, řekl koledníkům a jejich průvodcům Jiří Svoboda.

Skupinky koledníků můžete potkat nejčastěji o víkendech nebo ve všedních dnech v odpoledních hodinách. Vedoucí skupinky je vždy starší 15 let a může se prokázat průkazem, jehož číslo je shodné s číslem úředně zapečetěné válcovité pokladničky označené logem Charity Česká republika.

V diecézi se zapojuje 5 tisíc koledníků

V českobudějovické diecézi, která se rozkládá na území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina, Středočeského kraje a Plzeňského kraje, se do sbírky zapojuje celkem 48 koledujících subjektů (profesionální či dobrovolné Charity, farnosti a další), 1 380 skupinek čítajících přes 5 tisíc koledníků. Hlavním koordinátorem sbírky na tomto území je českobudějovická diecézní charita.  Tříkrálová sbírka je povolena pro celou republiku Magistrátem hlavního města Praha v době od 1. do 14. ledna.

(Autor článku: Miroslav Bína)

Slovo otce biskupa Vlastimila Kročila k Tříkrálové sbírce 2019

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že pomáháte s námi!