Festival rodin v Nových Hradech se vydařil

16.06.2022 Petr SAMEC

Festival rodin v Nových Hradech v sobotu 11. června byl společnou akcí Diecézního centra pro rodinu a města Nové Hrady. Fotografie z festivalu najdete na odkazu ZDE.

Dopolední části, která byla v režii Pastoračního střediska, se zúčastnil menší počet lidí, kteří ale prožili tuto dobu velmi intenzivně. Liturgie v kostele s oběma biskupy naší diecéze doprovázená krásnou hudbou nás přiblížila k Pánu. Biskup Vlastimil krásně mluvil o rodině v dnešní době. Shrnout jeho slova do jedné věty není možné, ale alespoň jedno heslo: „Bez vztahu k živému Bohu je dnešní křesťanská rodina ve velkém ohrožení“.

Po mši svaté měly děti svůj program v klášterní zahradě. Spolu s vedoucí Diecézního centra pro katechezi Mgr. Ludmilou Veselou si prošly stanoviště zaměřené na zakladatelku Papežského misijního díla čerstvě svěcenou Paulinu Jarico. Tak je to zaujalo, že jim ani nevadilo připojit se ke svým rodičům později, než bylo v plánu. Rodiče na ně nemuseli čekat. Ty totiž zase zaujaly dvě přednášky prof. Martina Weise, které se věnovaly 9. českobudějovickému biskupovi Mons. Josefu Hlouchovi a svatým ženám, které svými životy ovlivnily a doposud ovlivňují křesťanskou víru mnohých. Společným heslem obou přednášek by mohlo být to, že „víra je důležitější než svoboda“.

Poté jsme se již připojili k množství lidí, kteří si užívali radostný a bohatý program na Jánské louce. Díky informačním materiálům a lidem, kteří je přivezli a nabízeli, se mnoho lidí mohlo dozvědět něco o Teologické fakultě (nejvíce je zaujala Filosofie pro děti), o Young charitě a jejích projektech, o Papežském misijním dílu dětí, Díky Misijnímu klubku z Třeboně si lidé mohli koupit krásné věci a tím přispět na misie. A také mohli využít nabídky od sester z kláštera Božího milosrdenství – Rodiny Panny Marie. Děti si velmi užily Eliščiny pohádky od Víti Marčíka ml. Děkujeme opravdu všem, kteří tento Festival rodin připravili a také se jej zúčastnili.

Text: Mgr. Martina Fürstová