Farní charita v J. Hradci otevřela nové prostory

25.01.2019 Miroslav Bína

23.1. 2019, Jindřichův Hradec; Farní charita v Jindřichově Hradci ve středu 23. 1. 2019 slavnostně otevřela a nechala požehnat své nové prostory na adrese Archiváře Teplého 1306. V těch bude nyní provozovat staronové nízkoprahové centrum pro děti a mládež, ale také další dvě služby pro osoby v nouzi a rodiny s dětmi.

Zleva: P. Jozef Gumenický, P. Ivo Prokop a ředitel Diecézní charity Jiří Kohout; snímky DCHCB

23. ledna odpoledne zavítalo na slavnostní otevření s požehnáním prostor hojné množství podporovatelů místní Charity. V prvním patře výražně žluté budovy je čekaly nové útulné prostory a mladý kolektiv pracovníků.

Nové prostory přišel požehnat P. Ivo Prokop, okrskový vikář z Jindřichova Hradce společně s místním farním vikářem P. Jozefem Gumenickým. „Vážím si toho, kolik se tu udělalo práce za tak krátký čas. Před několika měsíci to tu vypadalo zcela jinak. Nyní prostředí působí lákavě, člověk by měl chuť si tu hned začít hrát. Požehnání prostor by mělo napomoci tomu, aby se tu lidé cítili dobře, a když odtud budou odcházet, aby odcházeli s radostí, že se tu setkali s láskou a pochopením těch, kteří lásku konají v praxi“, uvedl slavnostní otevření P. Prokop.

Ředitelka jindřichohradecké Farní charity Karolína Píchová

„Každý z nás potřebuje domov, hezké a důležité místo, kde se cítíme dobře. Stejně tak Charita potřebuje mít dobré zázemí, dobré pracovní podmínky a důstojné prostředí pro zaměstnance i klienty, o které se v našich službách staráme. Myslím, že tyto nové prostory jsou novým impulsem pro další posun Farní charity Jindřichův Hradec, a díky hezkému zázemí se třeba budou zaměstnanci do práce více těšit“, podpořil svým úvodním slovem Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice, která je nadřízenou složkou FCH v Jindřichově Hradci.

Za tímto „novým domovem“ pro jindřichohradeckou farní charitu stojí spolupráce Charity s městem, farností, ochotnými farníky, dobrovolníky a českobudějovickou diecézní Charitou.

„Před rokem a půl, kdy nastupovala do funkce ředitelky jindřichohradecké farní Charity Karolína Píchová, byla tato Charita ospalou starší dámou. Paní ředitelka se svým týmem sem však přinesla svěží vítr a elán, který je znát na všechny strany, včetně spolupráce s městem, farností a okolím. Dnes je Farní charita Jindřichův Hradec energickou slečnou, čemuž odpovídají i tyto nové prostory“, pochválil vedení místní Charity Jiří Kohout a dodal: „Chtěl bych jindřichohradecké farní Charitě, všem pracovníkům, dobrovolníkům a klientům popřát, aby se jim v těchto prostorách dobře pracovalo a našli zde domov.“

Nové prostory farní charity na adrese Archiváře Teplého 1306

Jindřichohradecká farní charita přesunula na novou adresu Poradnu pro lidi v nouzi a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Novinkou je také Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kompas (dále NZDM Kompas) pro děti od 7 do 22 let. „Obdobné zařízení pro děti a mládež v Jindřichově Hradci velmi chybělo, také proto jsme ho ze Starého Města pod Landštejnem (tehdy ještě s názvem NZDM Síť) přesunuli právě sem. Nové a větší prostory jsou velkým bonusem. Věříme, že sem místní mládež najde cestu a zařízení tak bude mít smysl a funkčnost“, upřesňuje vize ředitelka jindřichohradecká charity Karolína Píchová.

Velkou výhodou je, že na stejné adrese, kde funguje NZDM Kompas, sídlí také další charitní služby – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Poradna pro osoby v nouzi, ve kterých mohou s dětmi i jejich rodinami dále pracovat na řešení problémů se vztahy v rodině, ve výchově, hygieně, se závislostmi, šikanou apod.  Hlavním sídlem farní Charity i nadále zůstává tzv. Bílý dům” v ulici Pravdova, kde je dále skrze službu Samaritán poskytováno základní sociální poradenství a materiální pomoc.  Na Nežárecké ulici pak zůstává Noclehárna sv. Antonína pro muže.

„Děkujeme všem, kteří se podíleli na nelehkém hledání nových prostor a následném stěhování. Ráda bych poděkovala za Vaši podporu a pomoc. To, že se z Farní charity Jindřichův Hradec stává mladá energická dáma, je jen díky Vám. Nezvládl by to jeden jediný člověk sám, bez pomoci druhých, dodala ředitelka Karolína Píchová.

(Zdroj: Diecézní charita Č. Budějovice)