DOBR😊kafe uvedlo do Budějovic projekt solidarity mládeže

14.05.2019 Miroslav Bína

25. 4. 2019, České Budějovice; Ve čtvrtek Kanovnickou ulicí zavoněla káva. A ne ledajaká! DOBR😊kafe poprvé oficiálně představilo veřejnosti nový projekt českobudějovické Diecézní charity, jež vznikl díky podpoře společnosti ENERGIE AG BOHEMIA. Iniciativa YoungCaritas.cz cílí na podporu dobrovolnictví, solidarity a prosociálního chování dětí a mládeže.

DOBR😊kafe přišli ochutnat Christian Hasenleithner – jednatel společnosti ENERGIE AG BOHEMIA (vlevo uprostřed) a Jiří Kohout – ředitel Diecézní charity; snímky: Petr Zkmund

Nový a inovativní projekt YoungCaritas.cz doplňuje od roku 2019 pětici stávajících programů letos již patnáctiletého Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice. K tříleté podpoře českobudějovické odnože YoungCaritas.cz se zavázala firma ENERGIE AG BOHEMIA symbolicky 27. září (Den Charity) loňského roku.

Akce DOBR😊kafe vznikla ve spolupráci se studenty Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Jejich úkolem u charitního střediska byl nejen prodej kávy ve prospěch nového charitního díla, ale také informovat kolemjdoucí a potenciální dobrovolníky o nové možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti. Budoucí ekonomové se navíc rozhodli na podporu projektu věnovat Diecézní charitě celý výtěžek z prodané kávy. Konečná částka, která poslouží například k nákupu materiálů ke vzdělávacím workshopům a volnočasovým aktivitám pro děti cizinců a děti ze sociálně slabých rodin, se nakonec vyšplhala na krásných 2 770 korun.

Myšlenka „mladé charity“ (Young Caritas) vznikla v rakouském Linci v roce 1999. V současnosti funguje projekt v Rakousku, Německu, Francii, Lucembursku a Švýcarsku. Jedná se o celoevropskou platformu, která zapojuje mladé lidi (od 6 do 26 let) do činnosti Charity, a přináší tak dětem a mládeži možnost mít pozitivní dopad na společnost. Aktivity dobrovolníků zahrnují kromě vypomáhání v Charitě také organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás. „Chtěli bychom v mladých lidech probouzet empatii, solidaritu, posílit zájem o dobrovolnictví. Zážitkovou formou chceme u dětí a mládeže vychovávat mladé dobro, seznamovat je s důležitými společenskými tématy a hodnotami jako je stáří, zdravotní postižení, chudoba, chybějící domov, hlad, problematikou dostupnosti vody, zadlužení, násilí či uprchlictví,“ doplňuje koordinátorka projektu Jana Valhová.

Dobrovolnice informuje o projektu YoungCaritas.cz

A co se v rámci projektu YougCaritas.cz dále chystá? „Aktuálně připravujeme vzdělávací workshopy pro třídy základních a středních škol, první obsáhne téma chudoby. V červenci nás čeká letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, mezi jehož instruktory budou také mladí lidé, kteří se dříve táborů účastnili jako děti a nyní budou dobro předávat dále oni sami, jako táboroví vedoucí,“ vypočítává plány Jana Valhová a dodává: „Chystáme se na také dvoudenní akci „Sejdeme se na hranicích“ v rakouském Sonnenwaldu, kde si připomeneme 30. výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Zejména pro generace narozené po roce 1989 je důležité si uvědomit, že svobodné prostředí, v němž dnes mohou žít, vždy nebylo a nemusí být samozřejmostí.“

(Zdroj Diecézní charita)

Čtěte také: YoungCaritas.cz aneb mladé dobrovolnictví