YoungCaritas.cz aneb mladé dobrovolnictví

10.10.2018 Miroslav Bína

27. 9. 2018, České Budějovice; Diecézní charita České Budějovice od roku 2019 zařadí mezi programy svého Dobrovolnického centra nový projekt YoungCaritas.cz, který cílí na podporu dobrovolnictví, solidarity a prosociálního chování dětí a mládeže. K tříleté podpoře tohoto jedinečného projektu se spolupracující firma ENERGIE AG BOHEMIA zavázala symbolicky 27. září na Den Charity.

Zleva ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a Ivan Kafka, vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.; snímek: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

V den svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, podepsal ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a jednatel firmy ENERGIE AG BOHEMIA Christian Hasenleitner memorandum o spolupráci v chystaném projektu YoungCaritas.cz (Mladá Charita). Tímto memorandem se ENERGIE AG BOHEMIA (dále EAGB) zavázala k tříleté podpoře projektu, jehož cílem je podpora dobrovolnictví a prosociálního chování dětí a mládeže. YoungCaritas.cz je pokračováním projektu Vodní kapky, v rámci něhož EAGB v průběhu deseti let finančně podporovala lineckou diecézní charitu ve vybudování 262 studní v africkém Kongu. Nyní by Vodní kapky měly probudit k životu dobrovolnictví mladých lidí a jejich solidaritu v českobudějovickém regionu.

Myšlenka YoungCaritas.cz vznikla při mé návštěvě v linecké charitě, kde tento projekt funguje již 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy jako je hlad, chudoba, zadlužení, chybějící domov, stáří i třeba násilí a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat. Jsem velmi rád, že jsme v EAGB našli partnera, který má odvahu a chuť s námi tento projekt začít u nás podporovat“, uvedl Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

Osobitý projekt YoungCaritas.cz se tak od roku 2019 zařadí mezi ostatní programy Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice, které dlouhodobě koordinuje činnost desítek dospělých dobrovolníků.

(Autor článku: Martina Baráková / DCH)