Cyril a Metoděj s námi

06.07.2019 Miroslav Bína

4. – 5. 7. 2019, Velehrad; Půlnoční mši svatou se svátostným požehnáním ke cti věrozvěstů Cyrila a Metoděje celebroval 4. července českobudějovický diecézní biskup Vlastimil Kročil, další biskupové a kněží. Letošní Dny lidí dobré vůle na Velehradě navštívilo asi 40.000 poutníků.

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil předsedal půlnoční mši svaté; snímek: Člověk a víra

Slavnosti připomínající odkaz slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se letos konaly 20. rokem, jde o jednu z největších církevních akcí v zemi. Téměř 20.000 poutníků se zúčastnilo už čtvrtečního programu 4. července, na slavnostní mši u příležitosti svátku věrozvěstů dorazilo v pátek 5. července 20.000 až 25.000 lidí. Loni podle pořadatelů zavítalo na Velehrad přes 50.000 poutníků.

Fotogalerie: Půlnoční mše svatá 4.7.

O významu svatých Cyrila a Metoděje i současných výzvách hovořil v kázání na Velehradě apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo. Předsedal mši svaté, kterou cyrilometodějské slavnosti vyvrcholily. „Dnes oslavujeme svaté Cyrila a Metoděje, kteří byli posláni, po dvou, jako apoštolové v evangeliu. Byli to dva muži, dva bratři, kteří se vydali na cestu ze svého domova v Soluni a začali hlásat evangelium lidem, našim předkům, kteří ještě neznali osobu Ježíše Krista. Vydali ze sebe to nejlepší a dědictví, které nám předali, je úžasné: víra, modlitba, zpěvy, jazyk, tradice a mnoho dalšího,“ uvedl Balvo.

Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo předsedal mši svaté, kterou na Velehradě vyvrcholily cyrilometodějské slavnosti; snímek: Zdeněk Šišpera / Člověk a víra

Současnost se pak podle něj vyznačuje podobnými stejnými problémy a výzvami, kterým čelily první křesťanské komunity v Korintu. „Je zde tolik nespravedlnosti a zlo je ve společnosti skutečně přítomno. Je zde na výběr tolik různých filozofií a náboženských směrů. My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší z toho všeho, čím jsme a co máme, abychom hlásali slovy i skutky radostnou zvěst evangelia Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smysl, nabízíme poselství víry, naděje a především lásky,“ uvedl Balvo.

Poslání, které bylo církvi svěřeno, vyžaduje poddanost a soustředěný zájem. „Věřící jsou voláni k tomu, aby dávali to nejlepší z toho, čím jsou a co mají, a musí se vyvarovat všeho, co je rozptyluje a odvádí jejich pozornost od Ježíšovy osoby,“ uvedl. Připomenul však také, že v dějinách církve se duchovní někdy neřídili poučením daným Ježíšem. „Nechali se rozptýlit jinými zájmy – politickou mocí, penězi, pohodlným životem, osobními zájmy – které vrhly stín na integritu poslání, do kterého byli zapojeni,“ řekl Balvo.

Snímek: Vojta Pospíšil / Člověk a víra

Nádvoří před bazilikou zaplnily tisíce poutníků, kteří se zúčastnili bohoslužby. Na pódiu nad oltářem bylo umístěno Palladium země české – obrázek Staroboleslavské madony, po staletí jeden ze symbolů české státnosti. Vystavení Palladia připomnělo mimo jiné 1150. výročí od smrti svatého Cyrila a jmenování svatého Metoděje prvním moravským arcibiskupem a také 30. výročí svatořečení Anežky České.

Na Cyrilometodějskou pouť 5. července ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku pak zavítalo na 2100 lidí. Poutníci zde uctili památku věrozvěstů, kteří přišli na Velkou Moravu 5. července roku 863. Do Mikulčic přijelo také pět biskupů, například Vojtěch Cikrle z Brna a Josef Nuzík z Olomouce, který předsedal mši svaté. Letos se konal 30. ročník pouti. Akci každoročně navštíví od 1500 do 2500 lidí.

(Autor článku: Miroslav Bína)